Bişkekdə eks-prezident Atambayevin məhkəməsi başlayır

ASTANA, KAZAKHSTAN - JUNE 9, 2017: Kyrgyzstan's President Almazbek Atambayev attends a meeting of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Heads of State Council. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Êàçàõñòàí. Àñòàíà. 9 èþíÿ 2017. Ïðåçèäåíò Êèðãèçèè Àëìàçáåê Àòàìáàåâ âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ãëàâ ãîñóäàðñòâ - ÷ëåíîâ Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà (ØÎÑ) â óçêîì ñîñòàâå. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Bu gün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə əks-prezident Almaz Atambayevin məhkəmə prosesi başlayacaq.

İlkin olaraq məhkəmə prosesi kriminal avtoritet Aziz Batukayevin qeyri-qanuni həbsdən azad edilməsi işi ilə əlaqədar start götürəcək. Atambayevin vəkili bildirib ki, müvəkkili prosesdə iştirakdan imtina edib. Ölkə qanunvericiliyinə əsasən, məhkumun məhkəməyə məcburi gətirilməsinə icazə verilmir.

Bildirilir ki, Aziz Batukayev Bişkekdə yerləşən cəzaçəkmə müəssisələrinin birində kütləvi iğtişaşalar törətməkdə günahlandırılaraq, 2016-cı ildə 16 il 8 aylıq həbsə məhkum edilib.

Sözügedən hadisələr nəticəsində deputat Tınıçbek Akmatbayev, cəza icrası şöbəsinin rəisi İkmatulla Polotov və Qırğızıstan parlamentinin daha iki əməkdaşı həlak olub.

2013-cü ildə həkim komissiyasının rəyinə əsasən, qan xərçəngindən əziyyət çəkən Aziz Batukayev sərbəst buraxılıb. Məhkəmə araşdırmalarına görə, kriminal avtoritetin həbsdən azad edilməsində sabiq prezident Atambayev və digər yüksək çinli məmurların iştirakı olub.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir