Rusiyada quşlar təyyarənin mühərrikinə girdi, 23 nəfər yaralandı – VİDEO

Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ñàìîëåò Airbus A321 àâèàêîìïàíèè "Óðàëüñêèå àâèàëèíèè", êîòîðûé ñîâåðøèë àâàðèéíóþ ïîñàäêó â ðàéîíå àýðîïîðòà Æóêîâñêèé ïîñëå âîçãîðàíèÿ äâèãàòåëÿ ïðè âçëåòå. Ïðåññ-ñëóæáà Ì×Ñ Ðîññèè ïî ìîñêîâñêîé îáëàñòè/ÒÀÑÑ

Rusiyanın “Ural Hava Yolları”na məxsus, Moskva-Simferopol reysi ilə uçan A-321 təyyarəsi Jukovski hava limanının ərazisinə qəza enişi edib.

Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyindən verilən məlumata görə, təyyarə uçuşa başlayandan az sonra mühərrikinə quşlar daxil olub.

Pilotlar təyyarəni ən yaxın əraziyə endirmək qərarına gəliblər.

Təyyarənin göyərtəsində 7 ekipaj üzvü olmaqla 234 nəfər olub. Onların hamısı təxliyə edilib.

Təcili yardımdan TASS-a bildirilib ki, hadisə nəticəsində 9 uşaq olmaqla, 23 nəfər xəsarət alıb.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir